Túlfeszültség védelem
 
 • 2017. 04. 03. 08:40 Túlfeszültség védelem

  Túlfeszültség védelem Társasházak illetve családi házak erősáramú méretlen fővezetékein illetve a (mért fővezetékeken) mért oldalon biztosíték táblától az építményben található elektromos berendezésekig, háztartási gépekig.

   
   Sokan gondolják úgy, hogy az általános elektromos hálózat vezeték rendszereinek felújítása elegendő és nincs szükség egyéb védelemre, pedig a túlfeszültség védelem sok esetben nagyon hasznos és meg tudja védeni a féltett berendezéseinket. Villám csapás esetén ami érheti a hozzánk közel eső közcélú hálózatot vagy közvetlenül az épületet vagy az épülethez kapcsolódó egyéb felépítményt, megemelkedik a hálózati feszültség és a túlfeszültség védelem nélküli hálózatunk, háztartási gépeinket egyéb elektromos berendezéseinket tönkre teszi.

  A villám és túlfeszültség védelem létesítése a mért hálózati oldalon nem kötelező, ebben a fogyasztó dönt és mérlegeli mennyire fontos számára ez a védelem kiépítése.

  A méretlen oldali villám és túlfeszültség védelem kiépítésénél a villámvédelmi szabványt figyelembe kell venni. A fogyasztónak írásban nyilatkoznia kell az áramszolgáltató felé, hogy saját költségén belső villám és túlfeszültség védelmet létesít. Ezt az áramszolgáltató támogatja, ugyan de feltételekhez köti a szerelést, kiépítést. Szabványos beépítést követel meg. A méretlen fővezetéki szakaszon a villámáramot levezető szikraközök berendezéseit tipizált vagy minősítéssel ellátott kettős plobálásra alkalmas szekrényben engedi beépíteni.

  Amennyiben a fogyasztó villámáram levezető készüléket épít be, akkor azt pecsétzár alatt, a méretlen fogyasztói hálózat és a központi EPH csomópontja közé kell beépíteni. A villámáram levezető készülék csak szikraköz típusú lehet és párhuzamos kapcsolásban fém- oxid- varisztor áramot okozó egyéb eszközt nem lehet beépíteni mert ez szivárgó áramot gerjesztenek és ez a szivárgó áram áramszolgáltatói hálózaton veszteségként jelentkezik.


  A villámimpulzus árama nagyfrekvenciás jellege miatt a bekötő vezeték reaktanciáján jelentős hosszfeszültség esést hoz létra.

  A védendő készülék kapcsain e két feszültség összege jelentkezik, ami a védőhatást lerontja. Ezért a méretlen hálózat fogyasztói után úgy kell a fővezetékre csatlakoztatni, hogy az EPH és a védett vezető közötti villám ág-áramút hossza ne haladja meg az egy métert. Az MSZ 172-1 szabvány értelmében az épülethez csatlakozó, valamennyi földelést közvetlenül a központi EPH csomóponthoz kell kötni, s így a villámáram levezető összekötő vezetékének a rövidsége biztosítja csak azt, hogy az ezeken átfolyó villámáram nem okoz a villamos vezetékrendszer és az EPH –ban bekötött fémszerkezetek között megengedhetetlenül nagy feszültségesést. A villámáram útjában a méretlen fővezetéknek a csatlakozási pont és a villámáram levezető leágaztatási pontja közötti része, valamint a villámáram levezetőt a leágaztatási ponttal, továbbá az EPH csomóponttal összekötő vezetékek keresztmetszete rézvezető esetén legalább 16mm2 keresztmetszetű réz vezetéknek kell lennie.

  Ha más anyagú fémvezetőt használnak fel erre a célra minden képen meg kell egyeznie vezetőképesség szempontjából a fent leirt 16mm2 Cu vezetékkel. A méretlen fővezetéken a csatlakozási ponton első túláramvédelmi készülékként felszerelt olvadóbiztosító névleges árama legalább NH 63A gl/gG legyen, független zárlati áram megszakítóképessége pedig legalább 50 kA legyen. A villámáram levezetők meghibásodása esetén azok a hálózatról megbízhatóan – olvadóbiztosítóval vagy megszakítóval – lekapcsolhatók legyenek. A méretlen fogyasztói hálózatra csatlakoztatott villámáram levezetőt (10/350qs) Tipizált, minősített zárópecsételhető műanyag tokozatba kell beépíteni.

  Villámcsapás esetén a behatoló teljes impulzus energiát az első B és a második C fokozat nélkül a harmadik ( a védett készüléknél lévő) D osztályú finomvédelemi készülék nem képes levezetni ezért a védendő berendezéssel együtt tönkre mennek akár szét is robbanhatnak.
  Összefoglalva: Mindhárom védelmi szintet be kell építeni, ha biztos védelmet szeretnénk elérni, és ehhez nyújt segítséget a villanyszerelő Budapesten.

  Vissza